Politica de protecție a datelor

 

Superbet Interactive ( “Superbet” ) este înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub Număr Registru General 14994

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Superbet trebuie să administreze în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de dumneavoastră.

Legea reglementează modul în care manipulăm „datele cu caracter personal” pe care le colectăm în decursul desfăşurării funcţiilor noastre şi dă anumite drepturi persoanelor ale căror „informaţii cu caracter personal” le deţinem.

Informaţii care fac obiectul Legii

Pentru informaţiile deţinute de Superbet, date personale înseamnă orice informaţie înregistrată, aflată în posesia noastră, din care o persoană poate fi identificată, precum şi tranzacţiile sale financiare şi de joc.

Acestea includ o multitudine de informații care cuprind numele, adresele, numerele de telefon, informații despre jocuri, tranzacţiile financiare şi alte detalii personale.

Principii de protecţie a datelor

În orice moment, Superbet vă asigură că datele sunt:

(1)  prelucrate corect şi conform legii
(2)  prelucrate în scopuri limitate
(3)  adecvate, relevante şi nu excesive
(4)  corecte şi actualizate
(5)  nu sunt ţinute mai mult decât este necesar
(6)  prelucrate conform drepturilor persoanei
(7)  păstrate într-un mod sigur
(8)  nu sunt transferate ţărilor din afara zonei economice europene, cu excepţia cazului în care ţara către care datele trebuie transferate are o protecţie adecvată a persoanelor.

Condiţii de prelucrare

Ne vom asigura că, cel puţin una din următoarele condiţii este respectată înainte de a prelucra datele:

(1)  persoana şi-a dat acordul cu privire la prelucrare (în procesul de înregistrare, acceptând termenii şi condiţiile noastre)
(2)  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu persoana
(3)  prelucrarea este necesară în temeiul unei obligaţii legale
(4)  prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor persoanei
(5)  prelucrarea este necesară pentru desfăşurarea funcţiilor publice, de exemplu: administrarea justiţiei
(6)  prelucrarea este necesară pentru urmărirea intereselor noastre legitime sau a intereselor terţilor părţi

Ne vom asigura că, cel puțin una din următoarele condiţii adiţionale este respectată înainte de a prelucra orice date personale sensibile:

(1)  persoana şi-a dat acordul în mod explicit pentru prelucrare
(2)  legea ne cere să prelucrăm informaţiile
(3)  trebuie să prelucrăm informaţiile pentru a proteja interesele persoanei sau ale unei alte persoane
(4)  prelucrarea este necesară pentru abordarea administrării justiției sau a procedurilor legale

Drepturile persoanei

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Superbet Interactive (Romania) LTD, Str. Buzești nr 75-77 București, România vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

✓    o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
✓    să interveniti asupra datelor transmise;
✓    să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară
✓    să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Dezvăluirea datelor

Uneori ni se poate cere să dezvăluim datele dumneavoastră de utilizator printr-un ordin judecătoresc sau pentru a respecta alte cerinţe legale. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă notifica înainte de a face acest lucru, cu excepţia cazului în care ni se interzice să facem acest lucru.

Superbet poate dezvălui informațiile dumneavoastră către orice companie din grupul Superbet.

Utilizarea fișierelor de tip “Cookie” și stocarea altor informații 

Superbet poate folosi fișiere de tip “Cookie” pentru următoarele scopuri, dar fară a se limita la acestea:

  1. Pentru salvarea preferințelor
  2. Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului și a funcționalității
  3. Pentru monitorizarea activității și a tranzacțiilor
  4. Pentru prevenirea fraudelor
  5. Pentru gestionarea sesiunilor de joc
  6. Pentru statistici și analiză
  7. Pentru localizare

În plus, acolo unde este posibil, colectăm informații despre dispozitivul folosit la accesarea serviciilor noastre, adresele de IP, sistem de operare, tip browser, etc. Aceste informații pot fi folosite în scop statistic, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor sau pentru a îmbunătăți campaniile de marketing și publicitate.

Aveți posibilitatea de a nu accepta stocarea de fișiere tip “Cookie”, însă funcționalitatea platformei poate fi afectată.

Securitatea datelor

Informaţiile trimise şi primite prin intermediul site-ului Superbet și a aplicațiilor noastre sunt criptate folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

Superbet deţine un sistem de monitorizare al traficului de reţea, 24/7, pentru a depista semne de atacuri sau intruziuni.

Superbet are un departament dedicat contra fraudelor şi utilizează sisteme avansate pentru a detecta şi preveni activităţile suspicioase, pentru ca platforma Superbet să rămână un loc sigur.

Dacă pe site exista link-uri către alte website-uri, vă rugăm să țineți cont că fiecare website are propria politică de confidențialitate a datelor și vă rugăm să vă informați ca atare în aceste cazuri.

Locația datelor

Datele sunt stocate pe teritoriul României, în deplina concordanță cu cerințele legale și în condiții de maximă siguranță și protecție.

Datele pot fi procesate de companii ale grupului Superbet sau terțe companii furnizoare de servicii către Superbet.

Acord

Prin citirea prezentelor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.