Încheie sezonul ca un campion!

Îți oferim peste 90.000 de pariuri gratuite în valoare de 10 lei pentru a profita la maximum de finalul sezonului.


Fă-ți biletul și dă drumul la distracție! Pariază pe câștigătoarele Ligii Campionilor și Ligii Europa! Ia-ți la revedere de la campionatele tari de pe continent! Stai cu ochii pe Roland Garros-ul lui Halep și Nadal și fructifică etapa a 3-a din preliminariile Euro 2020!

Poți câștiga pariurile gratuite pe loc și aleatoriu doar în agențiile Superbet. Participă toate biletele pre-meci plasate cu miza minimă de 10 lei și cota totală de la 1.50 în sus.

Perioada promoției: 25 mai – ­9 iunie


CREEAZĂ-ȚI BILETUL ACUM!

Găsește cea mai apropiată agenție


Regulamentul campaniei promotionale
“Pariuri gratuite de final de sezon!”


ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “PARIURI GRATUITE DE FINAL DE SEZON” (denumita in continuare “Campania”) este:

SUPERBET BETTING & GAMING S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Romania, Municipiul Bucuresti, Str. Buzesti, nr.75-77, et.2, Camera 5, sector 1, CUI: RO 30091981 numãr de ordine la Registrul Comerţului J40/11902/29.09.2015, reprezentata prin Sebastian BOER – Administrator , in calitate de Organizator de jocuri de noroc – pariuri in cota fixa, conform Licentei seria RO3229L001332, denumita in continuare S.B.G.”/ “Organizatorul” / “Superbet”

1.2 Campania se va derula in conditiile mentionate in prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii la Campanie.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei conform art. 2.2.
1.4. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, respectiv dispozitiile Normelor metodologice de punere in aplicare a OUG 77/2209 si are drept scop cresterea numarului de Clienti ai Organizatorului, respectiv fidelizarea acestora.

2.2. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.superbet.ro. De asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant (i) in baza unui apel telefonic la Infoline 1226 - tarif 0.20 euro +T.V.A. per min, disponibil Non-Stop 24/7, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la suport@superbet.ro sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, la sediul social al S.B.G.
2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa notificarea oficiala a Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (denumit in continuare “O.N.J.N.”) si anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.
2.4. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei, managementul castigatorilor si acordarea premiilor vor fi realizate si operate de Organizator, in mod direct sau prin terte parti.

ARTICOLUL 3 – ARIA, PERIOADA DE DESFASURARE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in cadrul Agentiilor SUPERBET. .
3.2. Campania se va desfasura in perioada 25 Mai 2019 – ora 13:00 pana la data de 9 iunie 2019 ora 21:45 (inclusiv) pentru participantii ce efectueaza pariuri sportive (pre-meci), la oricare dintre evenimentele puse la dispozitia participantilor in orice agentie Superbet, in conditiile prezentului Regulament. Se stabileste ca la prezenta Campanie, nu participa jocurile de noroc tip casino, jocurile de noroc de tip virtual si loterii si live.
3.3. In cadrul Campaniei participa biletele de pariuri sportive pentru oricare dintre produsele participante mentionate la Pct. 3.2., denumite in continuare “Produsele” sau “Produsele participante”,

ARTICOLUL 4 – DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

4.1. Prezenta Campanie se adreseaza persoanelor fizice care: (a) au împlinit varsta de 18 ani în ziua plasarii primului pariu participant in Campanie, (b) au domiciliul /resedinta fiscala in Romania, (c) accepta termenii si conditiile prezentului Regulament cat si dispozitiile Regulamentului de Joc al Organizatorului si (d) indeplinesc conditiile date de art. 5 din prezentul Regulament. (denumite in continuare “Jucatori”).

4.2. Nu sunt eligibili la prezenta Campanie angajatii Organizatorului si/sau orice alte persoane care au legatura directa cu prezenta Campanie, precum si membrii familiilor acestora (parinti/frati/surori, sot/sotie, copii), partenerii Organizatorului, actionarii, membrii echipei manageriale si ai corpului de control al ONJN. Exceptia de la acest punct, este data de situatia in care personalul ONJN participa la jocul de noroc organizat de Organizatori, doar in vederea realizarii atributiilor de serviciu.
4.3. Pentru ca participarea unei persoane la Campanie sa fie considerata valida, este necesar ca:

  • toate conditiile prevazute in prezentul Regulament sa fie indeplinite cumulative, conform dispozitiilor din prezentul inscris;
  • persoana sa nu fi trimis catre Organizator o cerere in scris prin care ii anunta ca nu doreste sa (mai) participe la Campanie.

4.4. Prin participarea la Campanie, Jucatorii declara ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului, accepta termenii si conditiile stipulate in Regulament si se obliga la respectarea acestora.

ARTICOLUL 5 – MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI , PREMIILE

5.1. Participantii/Jucatorii sunt clientii Organizatorului care plaseaza /efectueaza pariuri pe evenimente sportive (pre-meci) in perioada 25 Mai 2019 – 9 iunie 2019 (inclusiv), conform detaliilor mentionate la art 3.2. – art 3.3. din Regulament.

5.1.1. Pentru o mai buna intelegere, se stabileste ca :

  • Jucatorul Organizatorului S.B.G. are obligatia de a plasa bilete de pariuri la jocurile de noroc organizate de Organizator, respectiv la oricare dintre Produsele ce fac obiectul prezentei Campanii Promotionale, prin indicarea de catre Jucator /Participant a pronosticului asupra rezultatului unui eveniment ce urmeaza a avea loc dupa emiterea biletelui de pariu, in cadrul Agentiilor Superbet.

5.1.2. De asemenea, biletul de pariu plasat de oricare dintre Participanti trebuie sa indeplineasca conditiile Art. 3.
5.2. Mecanismul consta in acordarea Jucatorilor Organizatorului, intr-un mod aleatoriu, care plaseaza bilete de pariuri pe evenimente sportive, in conditiile stabilite la Art. 3. si care indeplinesc cumulativ dispozitiile prevazute la Art 3 si Art 4, unui pariu gratuit in valoare de 10,00 lei (taxa inclusa), suplimentar fata de biletul de pariu efectuat.
5.3. Jucatorul ce a fost declarant castigator, conform prezentului Regulament, poate efectua bilet de pariu pe baza premiului primit, pana pe data de 11 iunie 2019, ora 21:50 pentru Agentiile Superbet cu programul pana la ora 22:00, sau pana la ora 23:50 pentru Agentiile Superbet cu programul de functionare cuprins in intervalul 10-00 – 00.00).5.3.3. Se stabileste de catre Organizator ca in baza premiului castigat (pariului gratuit), se poate plasa doar un singur pariu de valoarea fixa de 10 lei (taxa inclusa), cu cota minima totala pe bilet (respectiv cota minima per fiecare combinatie la bilet tip sistem) fiind de 1.50, cu mentiunea ca valoarea fiecarui premiu reprezinta posibilitatea Jucatorului de a efectua un bilet de pariu.

Se stabileste de catre Organizator ca pariuri plasate pe baza pariurilor gratuite nu pot fi stornate.

5.3.4. Se stabileste ca valoarea premiilor/tichetelor gratuite nu se poate cumula in situatia in care un Jucator detine mai multe tichete gratuite. In aceasta situatie, Organizatorul S.B.G. va emite catre Jucatorul ce detine mai multe pariuri gratuite un numar de bilete de pariu identic cu numarul tichetelor gratuite, predate de Jucator catre operatorul Organizatorului, in conditiile Regulamentului. Pentru o mai buna intelegere, se stabileste ca pariul gratuit aferent Jucatorilor Organizatorului Superbet Betting & Gaming SA se transforma intr-un pariu sportiv, prin scanarea codului de bare la casieria Agentiei Superbet si poate fi utilizat in orice Agentie Superbet, independent de Agentia in care a fost generat.

5.4 Premiile Campaniei sunt in numar total de 92.560 de pariuri gratuite.

NOTA: Mecanismul de desemnare a Premiilor, este aleatoriu, conform dispozitiilor prezentului Regulament, asadar, numarul de Premii acordate pe parcursul prezentei Campanii, poate sa nu corespunda in totalitae cu totalul premiilor mentionate prin art 5.4. din Regulament.

5.4.1. Castigatorii nu pot primi contravaloarea tichetului (pariului gratuit) in bani. Premiile nu sunt transferabile.
5.5. Valoarea premiilor: Valoarea neta a premiilor totale este de 925.600 lei (92.560 x 10 lei)
5.5.1. Premiile se impun prin retinere la sursa cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net cu valoare de peste 600 lei, realizat din fiecare premiu. Obligatia calcularii, retinerii si platii revine Organizatorului.
5.5.2. Valoarea premiilor se sustine integral de Organizatorul Campaniei.

5.6. Reguli generale de participare la Campanie pentru premiile oferite
5.6.1. Se stabileste ca participa la prezenta Campanie doar biletele de pariu efectuate de Participant/Jucator in perioada de valabilitate a Campaniei.
5.6.2 Stabilirea castigatorilor este asigurata de un sistem computerizat dedicat acestei Campanii avand la baza un program specializat care alege aleator castigatorii, in timp real, independent de vointa Organizatorului.

ARTICOLUL 7 – PROCEDURA DE DESEMNAREA SI VALIDARE A CASTIGATORILOR SI ACORDARE A PREMIILOR:

7.1. Premiile vor fi acordate aleatoriu si pe loc, Organizatorul utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata.
7.2. Castigatorii desemnati, trebuie sa respectate regulile prezentului Regulament. Pentru ca un castigator sa fie considerat valid, acesta trebuie sa efectueze un bilet de pariu pe tipuri de evenimente sportive ( de tip pre-meci), efectuat in perioada 25 Mai – 9 Iunie 2019 si sa fie desemnat ca si castigator de catre programul computerizat specializat de extragere aleatorie autonoma. Suplimentar, se stabileste ca jucatorii Organizatorului au obligatia de a comunica in Agentiile Superbet, tichetul gratuit, in vederea revendicarii premiului.

ARTICOLUL 8 – CONDITII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca un participant sa fie declarat castigator valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Dispozitiile prevazute la Capitolele 3, 4, 5 si 7 din Regulament;
b) sa respecte Regulamentul de Joc al Organizatorului si Regulamentul Campaniei Promotionale.

ARTICOLUL 9 – ACORDAREA PREMIILOR SI PROCEDURA DE INMANARE A ACESTORA

9.1. Niciunul dintre premiile Campaniei acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

9.2. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei.
9.3. Orice incercare de frauda va fi sanctionata cu neacordarea premiilor si sesizarea organelor de cercetare penala.

ARTICOLUL 10 CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Superbet asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului. Această obligaţie nu se aplică în cazul informaţiilor dezvăluite deliberat de către Client unor părţi terţe.

Pentru SBG rămân valabile precizările din Declaratia de Confidențialitate - https://www.superbet.ro/documents/declaratie-confidentialitate-retail.pdf
10.2. Participantilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

ARTICOLUL 11 – IMPOZITE SI TAXE

11.1 Se vor aplica prevederile Legii nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal.

ARTICOLUL 12 - LITIGII – RECLAMATII

12.1. Eventualele sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea transmite la adresa de e-mail: suport@superbet.ro sau la Infoline 1226 - tarif 0.20 euro +T.V.A. per min, disponibil Non-Stop 24/7, pe intreaga durata a Campaniei. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane.
12.2. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantul declara pe proprie raspundere ca are impliniti 18 ani, ca a citit, a inteles si este pe deplin de acord cu dispozitiile prezentului Regulament al Campaniei Promotionale.

ARTICOLUL 13 – DISPOZITII FINALE

13.1. Organizatorul este indreptat sa ia masuri necesare in caz de tentativa de frauda. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

13.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator.
13..3. Prezentul Regulament se notifică catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc in varianta semnata si agreata de Organizator.